วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

How to install android studio

How to install android studio  1.     ดาวน์โหลด โปรแกรม android studio  https://developer.android.com/studio/index.html
  2.   ดาวน์โหลดโปรแกรม Java Development Kit or JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
  3. ติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรม ควรลง JDK ก่อน

Fragment


การใช้ Fragment ในการออกแบบ UI


        แต่ก่อนเวลาเขียน app บน Phone แบบมีหลายหน้าก็จะทำการสร้างเป็น Activity หลายๆ Activity โดยให้แต่ละหน้านั้นแสดงผลต่างๆกันไป ซึ่งพอเริ่มมี Tablet ขึ้นมา มักจะนำวิธีการแบบเดียวกับการเขียน app บน Phone  มาเขียน โดยใช้ scale  จากหน้าจอแบบ Phone ให้พอดีกับหน้าจอ Tablet ทำให้ UI มีขนาดใหญ่ขึ้นตาม scale จึงเกิดพื้นที่ว่างเยอะขึ้น หากลองนำมาเปรียบเทียบกันดู

     การเขียน app ที่ต้องรองรับทั้งแบบ Tablet และ Phone นั้น จะต้องเขียน Activity หนึ่งตัวให้ menage ทั้งสองแบบ โดยมีการเช็คว่าเป็นแบบ Tablet หรือ Phone แล้วค่อยดึง Layout แยกกัน คำสั่งก็ใช้ต่างกัน จึงเกิดเป็นปัญหาที่เรียกว่า Fragmentation ดังนั้นนักพัฒนาจึงมีการสร้าง Fragment ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ app สามารถรองรับกับ Fragmentation ของหน้าจอได้    Fragment นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้การแสดงผลของ app บนอุปกรณ์มีความง่ายขึ้น โดยมีการทำงานภายใต้การควบคุมของ Activity โดยที่ Fragment แต่ละตัวสามารถอยู่ใน Layout เดียวกันเพื่อแสดงผลได้คล้ายกับ Activity และยังมี Life cycle เป็นของตัวเอง เพื่อให้ menage การทำงานใน fragment นั้นๆได้ 

         จุดเด่นของ Fragment คือสามารถ Extend ได้เรื่อยๆ ดังนั้นจึงสร้าง Fragment แต่ละตัวให้มีการทำงานต่างกันได้เต็มที่และสะดวกยิ่งขึ้น เพราะ Fragment จะทำงานในคำสั่งตามหน้าที่ของตัวเอง ส่วนการทำงานโดยรวมแล้วยังให้ Activity เป็นตัวควบคุม


ที่มา:http://www.akexorcist.com/2015/08/lets-fragment-data-passing-of-fragment.html